2019-09-16

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, który wspiera wolontariuszy i angażuje organizacje pozarządowe. Federacja jest Partnerem Programu Korpus Solidarności w województwie kujawsko-pomorskim – wspólnie z 4 organizacjami członkowskimi rozwijamy wolontariat w regionie, tworząc sieci współpracy, organizując spotkania i szkolenia, pomagając koordynatorom wolontariatu, prowadząc staże rozwojowe, upowszechniając aktywność społeczną i dobre przykłady zaangażowania i organizacji wolontariatu.

Korpus Solidarności jest dla wszystkich, bo przecież wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek. Ale mamy też ofertę dla organizacji i instytucji, które przyjmują wolontariuszy i dla tych, które nad współpracą z wolontariuszami dopiero się zastanawiają. Inaczej mówiąc, Korpus jest propozycją włączenia się i angażowania w działania społeczne na polu wolontariatu. Program prowadzi Narodowy Instytut Wolności, który w każdym województwie współpracuje z jednym partnerem. Działania Korpusu mają podnieść rangę działań wolontariackich, spopularyzować wolontariat długoterminowy i zachęcić obywateli do zaangażowania się w długoterminową działalność wolontariacką, aby wolontariat stał się częścią ich życia.

 

Na nasze propozycje dot. rozwijania wolontariatu składają się cztery bloki aktywności adresowanych dla różnych grup odbiorców: (1) dla „Wolontariuszy”, zarówno tych już aktywnych, jak i dla osób zainteresowanych podjęciem aktywności wolontariackiej (spotkania, szkolenia, akcje społeczne, poradnictwo). Pomagamy nawiązać kontakty, zdobyć kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, jak i zdobyć umiejętności planowania własnej „ścieżki” wolontariackiej; (2) dla „Koordynatorów wolontariatu”, czyli dla osób, które zarządzają grupą wolontariuszy w organizacjach, sami posiadając doświadczenie aktywności wolontariackiej. Dla osób tych szczególnie ważne jest tworzenie rozwiązań, które służą wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów i zdobywaniu kompetencji. Oprócz spotkań i szkoleń mamy dla nich także staże rozwojowe w organizacjach i debaty wolontariackie; (3) dla „Organizatorów wolontariatu” planujemy działania, które pomogą w organizacji i podejmowaniu działań wolontariackich w tych podmiotach, bądź też w zakresie rozwinięcia dotychczasowej aktywności lub podniesienia jej standardów. Organizujemy spotkania branżowe związane z wolontariatem w różnych obszarach aktywności, jak kultura, pomoc społeczna czy sport, szkolenia i poradnictwo, ale też przeprowadzamy certyfikację organizacji wzorowo współpracujących z wolontariuszami; (4) dla „Otoczenia wolontariatu” zaplanowaliśmy z kolei budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu, które podejmować będą wspólne działania dysponując własnym budżetem.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Federację w latach 2021-2023 w partnerstwie z organizacjami: Daj Szansę Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci NiepełnosprawnychFundacja ŚwiatłoPomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE. Pierwsza edycja tych działań, przeprowadzona między czerwcem 2019 a grudniem 2020 roku odbyła się przy udziale jeszcze szrszego partnerstwa - w bieżących aktywnościach Federację wsparli partnerzy: CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo SpołeczneDaj Szansę Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci NiepełnosprawnychFundacja Court Watch PolskaFundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”Fundacja ŚwiatłoFundacja WiatrakPomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE.

Realizację działań Korpusu Solidarności, jego cele, uzasadnienia i zamierzenia opisuje dokument „Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 – Korpus Solidarności”.