Photo by Ozan Uzel, freeimages.com

Partycypacja w planowaniu - projekt "Dobre konsultacje, dobry plan"


Cztery województwa, dwadzieścia pięć gmin i trzydzieści procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego – to tylko kilka liczb związanych z projektem „Dobre konsultacje, dobry plan”, który Federacja wspólnie z Fundacją Stabilo realizuje od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku.

Konsultacje społeczne są coraz bardziej rozpowszechnione, ale wciąż większość mieszkańców zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości twierdzi, że nie ma, lub ma znikomy wpływ na działania lokalnej władzy. Szczególnie mało doświadczeń partycypacyjnego włączania mieszkańców w działania samorządów znaleźć można w obszarze konsultowania z mieszkańcami inwestycji, ich charakteru i wykonania – bez względu na to, czy chodzi o  budowę drogi, sali koncertowej czy boiska. Próbą popularyzacji działań partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym jest siedem projektów wyłonionych spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego). Jednym z dofinansowanych przedsięwzięć jest projekt „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Co będzie się w nim działo? Po serii spotkań promujących udział w projekcie (trwających od czerwca do sierpnia 2016 roku) wyłonione zostaną gminy, które wspólnie z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z powstawaniem konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji 25 gminom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Zasady przyznawania grantów zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju. Dodatkowo gminy uczestniczące w projekcie wezmą udział w Forum Konsultacyjnym, które pozwoli na zbudowanie sieci współpracy realizatorów konsultacji i na wymianę doświadczeń.

W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Projekt został wspólnie przygotowany i jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną.

Photo by jamie brelsford, freeimages.com

Procedury projektu i bieżące informacje


Projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" realizowany jest w oparciu o "Procedury projektu", które opisują m.in. informacje nt. sposobu wyboru grantobiorców, informacje o trybie wypłacania grantów na konsultacje oraz procedury dotyczące rozliczania tych grantów, jak też szczegółowe informacje o przeznaczeniu grantów i procedury ich monitorowania i kontroli.
Zestaw procedur przyjętych dla potrzeb projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" i zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju znaleźć można tutaj >>>

Informacje z realizacji projektu publikujemy na naszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności", a podsumowania i zestawienie tych informacji publikujemy poniżej:

24. [Wrzesień 2018] Na koniec września br. grupa gmin, które zakończyły tzw. I etap konsultacji (czyli konsultacje między skierowaniem projektu dokumentu planistycznego do procedowania a jego przekazaniem do komisji urbanistyczno-architektonicznej) to już 22 jednostki. Do gmin wyliczonych poniżej dołączyły gminy Biały Bór, Braniewo, Cedynia, Ciechocin, Lidzbark Welski, Potęgowo, Skórcz i Zbójno.

23. [Lipiec-sierpień 2018] W trakcie miesięcy wakacyjnych spora grupa naszych gmin-uczestników realizujących konsultacje społeczne w oparciu o grant podsumowuje dotychczasowe działania i zamyka proces konsultacji. Na koniec sierpnia br. już 16 gmin zakończyło proces konsultacji, a spośród nich 14 przekazało wypracowany wraz z mieszkańcami projekt dokumentu planistycznego do komisji urbanistyczno-architektonicznej w celu jego zaopiniowania - są to gminy: Barciany, Biesiekierz, Bisztynek, Chełmża, Dobre Miasto, Grudziądz, Gryfino, Książki, Kurzętnik, Lisewo, Płużnica, Pyrzyce, Szubin i Tuchomie.

22. [Czerwiec 2018] Po raz trzeci spotkaliśmy się na warsztatach i spotkaniach sieciujących z reprezentantami 25 gmin realizujących konsultacje społeczne w oparciu o grant otrzymany od Federacji w ramach tzw. Forum Konsultacyjnego. Tym razem Forum zorganizowalismy w podtoruńskiej Wielkiej Nieszawce. Więcej o tym wydarzeniu >>.

21. [Marzec-kwiecień 2018] Od marca 2018 roku cztery gminy: Bisztynek, Dobre Miasto, Kurzętnik i Tuchomie rozpoczęły realizację II etapu konsultacji (na II etap konsultacji przyznajemy drugi grant), a kolejne gminy: Książki i Płużnica przygotowują swoje plany konsultacji, które chcą zrealizować w II etapie.

20. [Luty 2018] Coraz więcej gmin kończy realizację I etapu konsultacji w oparciu o grant przekazywany przez Federację, więc tym więcej doświadczeń i dobrych praktyk czeka na podsumowanie i podzielenie się z innymi - dlatego 23 lutego br. zorganizowaliśmy dla uczestników projektu II Forum Konsultacyjne. Tym razem Forum odbyło się w Gdańsku >>.

19. [Styczeń 2018] W większości gmin uczestniczących w projekcie trwa realizacja Indywidualnych Planów Konsultacji, ale część uczestników już kończy te działania. Od stycznia 2018 roku wspólnie z nimi przygotowujemy pomysły na tzw. II etap konsultacji. Podobnie, jak w pierwszym etapie, działania konsultacyjne będą finansowane z przekazywanego przez nas grantu, a plan na konsultacje powstaje przy naszym wsparciu w formie spotkań warsztatowych. Na czym polega II etap konsultacji można przeczytać w krótkim tekście "Drugi etap konsultacji czas zacząć", a harmonogram spotkań warsztatowych zamieściliśmy tutaj >>.

18. [Grudzień 2017] Zakończyliśmy serię 25 trzydniowych warsztatów prowadzonych indywidualnie dla każdej gminy-uczestnika projektu służących wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. Również w grudniu podpisaliśmy kolejne umowy dot. przekazania grantu na realizację gotowego Planu Konsultacji - umowy zawarliśmy ze wszystkimi uczestnikami projektu (25 gmin). Zestawienie wszystkich przeprowadzonych warsztatów dostępne jest tutaj >>.

17. [Listopad 2017]
W Toruniu odbyło się dwudniowe spotkanie dla gmin-uczestników projektu pn. Forum Konsultacyjne. Czas ten poświęciliśmy na dyskusje i prelekcje o ważnych zagadnieniach dla planowania przestrzennego i konsultacji społecznych oraz na wymianie doświadczeń [szczegółowo o wydarzeniu piszemy tutaj >>].

16. [Wrzesień 2017] Na koniec miesiąca już 21 gmin podpisało z nami umowy grantowe, a my przekazaliśmy im pierwsze transze środków na realizację indywidualnych planów konsultacji. Jednocześnie liczba gmin-uczestników, którzy uczestniczą w projekcie wynosi 25 gmin, a z warsztatów służących wypracowaniu planów konsultacyjnych skorzystało ponad 220 osób.

15. [Lipiec-sierpień 2017] Mimo przerwy wakacyjnej w gminach uczestniczących w projekcie sporo się dzieje - w procesach konsultacyjnych prowadzone są spotkania, punkty informacyjne, a lokalne imprezy znakomicie pomagają w zbieraniu propozycji w konsultacjach. Równolegle trwają konsultacje on-line [piszemy o nich tutaj >>>].

14. [Czerwiec 2017]
Do końca czerwca zatwierdziliśmy do realizacji 19 Indywidualnych Planów Konsultacji, kolejne trzy gminy biorą udział w warsztatach służących wypracowaniu Planów (warsztaty zakończą się w lipcu br.).

13. [Maj 2017] W gminach, które podpisały z nami umowy grantowe na realizację konsultacji praca trwa (do końca maja br. jest to 11 gmin). Mamy już kilka przykładów działań konsultacyjnych, np. jak w konsultacje planów miejscowych włączana jest młodzież w Bisztynku, jak przy makiecie konsultują zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie oraz jak w Lisewie "konsultowano w polu".

12. [Kwiecień 2017] Lista gmin, które ukończyły warsztaty służące wypracowaniu planów konsultacji, na które Federacja przekaże granty jest coraz bardziej rozbudowana – na koniec kwietnia 2017 już 18 gmin ukończyło indywidualne, dedykowane im warsztatach.

11. [Marzec 2017] Do końca lutego 2017 trwał nabór gmin-uczestników (tzw. trzecia runda rekrutacji) - otrzymaliśmy 9 aplikacji z czterech województw i zamknęliśmy listę uczestników. W projekcie uczestniczy teraz 26 gmin [więcej >>>].

10. [Luty 2017] Na spotkaniu Zespołu Eksperckiego prowadzącego projekt oceniliśmy pierwsze wnioski o grant od uczestników naszego projektu. Przyznaliśmy granty pierwszej grupie gmin, które rozpoczynają realizację procesów konsultacyjnych w lutym i marcu 2017: Lisewo, Płużnica i Pyrzyce.

9. [Styczeń 2017] Rozpoczęliśmy III nabór do udziału w projekcie, których trwać będzie do końca lutego 2017. Planujemy wyłonić 7 uczestników projektu. Dla zainteresowanych udziałem przygotowaliśmy spotkania regionalne (w Olsztynie, w Gdańsku i w Toruniu) oraz spotykamy się z zainteresowanymi w ich siedzibach, aby omówić szczegóły uczestnictwa [więcej >>].

8.
[Grudzień 2016] Kolejni uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach, w grudniu 2016 roku to m.in. gminy Braniewo, Biały Bór, Cedynia, Gryfino, Lisewo, Płużnica, Pyrzyce i Szubin. Część z warsztatów ma charakter wyjazdowy [więcej >>].

7. [Listopad 2016] Ogłosiliśmy wyniki II naboru do projektu - tym razem wyłoniliśmy 5 gmin. Tym samym liczba uczestników projektu to 18 gmin [więcej >>>]. Pierwsze trzydniowe warsztaty dla poszczególnych uczestników projektu rozpoczęliśmy 21 listopada br.

6.
[Październik 2016] Rozpoczęliśmy drugi nabór gmin zainteresowanych udziałem w projekcie [więcej >>>], a w gminach już zrekrutowanych przeprowadzamy spotkania organizacyjno-wprowadzające, które są pierwszym krokiem przygotowań do opracowania i realiacji Indywidualnego Planu Konsultacji [więcej >>>].

5. [Wrzesień 2016] W pierwszym naborze rekrutacyjnym wyłoniliśmy 14 gmin-uczestników projektu - po 5 gmin z województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 2 gminy z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kolejny, drugi nabór rekrutacyjny zaplanowany został na październik i listopad br. Lista wyłonionych >>>.

4. [Lipiec 2016] Od 13 lipca do 19 sierpnia br. trwa rekrutacja gmin do projektu. Zasady ubiegania się o udział w projekcie opisuje regulamin rekrutacji, a podstawową formą zgłoszenia jest formularz aplikacyjny. Więcej o rekrutacji >>>.

3. [Czerwiec 2016] Po spotkaniach regionalnych na zaproszenie poszczególnych gmin spotykamy się w ich siedzibach, aby doprecyzować szczegóły i przedyskutować indywidualne zamierzenia gmin związane z konsultacjami dokumentów planistycznych. Na 13 lipca br. zaplanowaliśmy rozpoczęcie rekrutacji do projektu. Więcej na ten temat >>>.

2. [Maj 2016] Zasady udziału i przebieg projektu prezentowaliśmy na spotkaniach organizowanych w czterech województwach objętych projektem, tj. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i  zachodniopomorskim. Zaczęliśmy od spotkań na Warmii i Mazurach, potem na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim. Wszystkie zostały zorganizowane w maju 2016 roku, a ostatenie dwa, dla województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2016. O rekrutacji na spotkania można przeczytać tutaj >>>.

1. [Kwiecień 2016] Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" rozpoczęła się 01 kwietnia 2016 roku. O głównych założeniach projektu można przeczytać w tekście zamieszczonym tutaj >>>.

Photo by http://images.huffingtonpost.com/

Podstawowe dane o projekcie


Projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1.604.667,26 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.903.971,60 zł).

Cel główny projektu to "zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez [a.] wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz [b.] realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 25 gminach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2018 roku".

Dzięki realizacji projektu w 25 gminach zostaną przeprowadzone złożone procesy konsultacyjne dot. planowania przestrzennego. Procesy te będą realizowane w oparciu o granty przyznawane poszczególnym gminom. Konsultacje dokumentów planistycznych to realizację I i/lub II etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. II etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. Przed przystąpieniem do realizacji konsultacji pracownicy gminy zostaną przygotowani do ich prowadzenia, a w trakcie realizacji otrzymywać będą wsparcie doradcze.

Nad realizację projektu czuwa Zespół Ekspercki złożony z przedstawicieli Federacji i Fundacji Stabilo oraz ekspertów planowania przestrzennego, który nie tylko monitoruje działania, ale przede wszystkim je planuje i określa ich standard.