Aktualności

2021-01-07 Miejsca przyjazne wolontariuszom

Sześć organizacji w naszym województwie może pochwalić się tytułem „Miejsca przyjaznego wolontariuszom” nadawanego tym organizacjom i instytucjom, które prowadzą profesjonalną działalność w zakresie współpracy z wolontariuszami, zgodną z założeniami Korpusu Solidarności – rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030, stanowiąc jednocześnie wzór dla innych podmiotów.

Wyróżnione organizacje wzięły udział w procesie certyfikacji prowadzonym na etapie regionalnym przez Federację, a na etapie ogólnopolskim przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przyznaje certyfikat. Weryfikacja służy sprawdzeniu w jakim stopniu organizacje dbają o organizację wolontariatu i o samych wolontariuszy, zarządzają wolontariatem, rekrutują wolontariuszy, promują wolontariat itp. W I etapie certyfikacji organizacja wypełnia rodzaj ankiety samooceny (przeprowadza test), a w drugim etapie kontaktuje się z nią certyfikator, który dokonuje dodatkowej oceny.

Sześć organizacji z naszego regionu, które przystąpiły do certyfikacji i w grudniu 2020 roku otrzymały wyróżnienie to:

 • CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, w którym wolontariusze angażowani są zazwyczaj do pracy w ramach projektów i stanowią część zespołu organizacji.
   
 • Fundacja Brama Epok, której działalność bazuje na pracy wolontariuszy, na ich pasji i wspólnych zainteresowaniach opartych na autentycznym zaangażowaniu i poczuciu misji.

 • Fundacja Court Watch Polska, która angażuje setki wolontariuszy do prowadzenia szeregu działań, szczególnie obywatelskiego monitoringu sądów.
   
 • Fundacja Światło specjalizująca się w organizowaniu długoterminowego wolontariatu medycznego, koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego wolontariusza oferując wsparcie specjalistów oraz system szkoleń medycznych.

 • Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa, które bazuje głównie na aktywności wolontarystycznej – wszyscy członkowie stowarzyszenia, jak i osoby włączające się w jego działania są wolontariuszami.
   
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE, które prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przede wszystkim w oparciu o wolontariat, a wolontariusze są najważniejszym elementem zespołu organizacji.


Więcej informacji nt. procesu certyfikacji „Miejsce przyjazne wolontariuszom” oraz szczegóły związane z tym w jaki sposób można uzyskać certyfikat, znajdują się tutaj >>.