Aktualności

2013-09-12 Powiat Bydgoski i Federacja razem dbają o konsultacje

Rozwój konsultacji społecznych w powiecie bydgoskim to główny kierunek nowego przedsięwzięcia Federacji realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy.

Jak zachęcić mieszkańców do udziału i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów? Jak upowszechnić konsultacje wśród organizacji pozarządowych? Jak skutecznie konsultować? Jak uniknąć fasadowości konsultacji? To kilka wyzwań, które postawili sobie Powiat i Federacja.

Drugie półrocze 2014 roku to okres, w którym można się spodziewać konsultacji społecznych w powiecie bydgoskim realizowanych już według nowych standardów. Na realizację tych procesów powiat i gminy z jego terenu otrzymają konkretne wsparcie finansowe (tzw. bony konsultacyjne). Pozwolą one na realizację konsultacji ‘skrojonych na miarę’ zarówno w zakresie doboru tematyki, jak i zastosowanych technik.

Przedstawiciele Federacji i Starostwa Powiatowego (łącznie 8 osób) utworzyli zespół konsultacyjny, który prowadzi całość przedsięwzięcia. Od sierpnia br. zespół wypracowuje założenia i sposoby realizacji konkretnych procesów konsultacyjnych. Jeszcze we wrześniu br. dołączą do niego uczestnicy tzw. grup zadaniowych (przedstawiciele administracji powiatowej, gmin i organizacji z powiatu) – obecnie trwa proces rekrutacji grup.

Najbliższe miesiące upłyną na przygotowaniach do realizacji konsultacji – wypracowaniu skutecznych narzędzi, sposobów dotarcia do zainteresowanych, weryfikacji języka konsultacji, dopasowania technik, zaplanowania budżetu. Służyć temu będą spotkania szkoleniowe (moderowane przez uznanych w Polsce specjalistów).

Wnioski z realizacji konsultacji będą upowszechniane na przełomie 2014 i 2015 roku wśród innych powiatów i gmin poprzez seminaria i publikację omawiającą w praktyczny sposób zebrane doświadczenia.Przedsięwzięcie realizowane jest jako projekt „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 PO KL).