Aktualności

2012-10-17 Apel do organizacji województwa kujawsko-pomorskiego

„Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo potrzebny i bardzo ważny, dlatego też apelujemy do Koleżanek i Kolegów z kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych o aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez instytucje publiczne, zwłaszcza przez samorządy lokalne i regionalny” – tak rozpoczyna się list, jaki Zarząd Federacji wystosował do organizacji pozarządowych w regionie.

Federacja zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, których pod koniec roku jest bardzo wiele, jak też przypomina, że najbliższe miesiące przyniosą wiele kolejnych, a bardzo ważnych konsultacji – „Niebawem czekają nas konsultacje m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasad wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, programów sektorowych na najbliższe lata oraz lokalnych strategii. Dodatkowo pojawiają się nowe rozwiązania planowania budżetu samorządów, jak budżet partycypacyjny, które wymagają zaangażowania obywateli i organizacji.”

Federacja, która bardzo często zabiera głos w konsultacjach (sprawdź >>>) chce dzielić się swoimi doświadczeniami, jak też ułatwiać udział w konsultacjach. „Oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne i techniczne w konsultacjach społecznych.  (…) Pomagamy przy konsultowaniu dokumentów, m.in. poprzez prowadzony przez Federację „System Komunikacji i Konsultacji” – napisano w liście. Wsparcie ze strony Federacji to także bezpośrednie podpowiedzi i pomoc przy formułowaniu wniosków, propozycji i uwag do konsultowanych dokumentów, jak też cykl spotkań w województwie poświęconych skuteczności organizacji pozarządowych w konsultacjach, które odbędą się w październiku i listopadzie br. w kilku miastach regionu. Pierwsze z nich to spotkanie 30. października br. w Grudziądzu, kolejne 06. listopada we Włocławku. Na listopad zaplanowano także spotkania w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu.

W "Apelu" Zarząd Federacji przypomniał również, że w ramach tegorocznego Forum NGO w Bydgoszczy (w czerwcu br.) uczestnicy Forum wypracowali kilka ważnych rekomendacji, które są teraz postulatami III sektora w regionie i dotyczą spraw ważnych dla sektora, w tym kwestii współpracy samorządów z organizacjami (zapoznaj się z rekomendacjami >>>). Czas, aby właśnie w drodze konsultacji zgłaszać te rekomendacje do programów współpracy i innych dokumentów dotyczących współpracy samorządu i organizacjami.

Poniżej publikujemy cały tekst „Apelu do organizacji pozarządowych ws. konsultacji społecznych”, który można także pobrać w pliku .pdf (pobierz >>>)
 

APEL DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo potrzebny i bardzo ważny, dlatego też apelujemy do Koleżanek i Kolegów z kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych o aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez instytucje publiczne, zwłaszcza przez samorządy lokalne i regionalny.

Konsultacje społeczne są jedną z metod rozmowy samorządów i instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie jest to okazja do faktycznego wpływania organizacji na polityki publiczne, wskazywania konkretnych potrzeb do zaspokojenia, proponowania praktycznych rozwiązań i wyznaczania jasnych celów do osiągnięcia. Do konsultacji trafiają propozycje strategii, programów współpracy, planów wydatkowania środków unijnych, projekty uchwał i innych dokumentów, których wprowadzenie ma bezpośredni skutek dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, a przede wszystkim dla podopiecznych i odbiorców działań organizacji. Już niebawem czekają nas konsultacje m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasad wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, programów sektorowych na najbliższe lata oraz lokalnych strategii. Dodatkowo pojawiają się nowe rozwiązania planowania budżetu samorządów, jak budżet partycypacyjny, które wymagają zaangażowania obywateli i organizacji.

Bardzo ważne jest, aby w konsultacjach tych nie zabrakło głosu środowiska pozarządowego, aby organizacje aktywnie uczestniczyły w konsultacjach ogłaszanych i prowadzonych przez podmioty publiczne – zarówno w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, jak i konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną.

Ze strony Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne i techniczne w konsultacjach społecznych. Federacja aktywnie włącza się w konsultacje na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Pomagamy przy konsultowaniu dokumentów, m.in. poprzez prowadzony przez Federację „System Komunikacji i Konsultacji”, poprzez bezpośrednie podpowiedzi i pomoc przy formułowaniu wniosków, propozycji i uwag do konsultowanych dokumentów, jak też poprzez cykl spotkań w województwie poświęconych skuteczności organizacji w konsultacjach, które organizować będziemy w październiku i listopadzie br. w kilku miastach regionu (rozpoczynamy spotkaniem 30. października br. w Grudziądzu i następnym 06. listopada we Włocławku). Na spotkaniach tych wspólnie będziemy opracowywać uwagi i propozycje do dokumentów i wypracowywać swoisty „warsztat konsultacyjny”. Dzięki spotkaniom chcemy szukać wspólnego stanowiska sektora, dzielić się doświadczeniami oraz entuzjazmem i wiarą w sens i znaczenie konsultacji.

Nie zapominajmy, że w trakcie tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało się wypracować konkretne postulaty organizacji dotyczące funkcjonowania III sektora w naszym województwie oraz współpracy organizacji i administracji publicznej. Postulaty te, uznane przez blisko 200 uczestników Forum, mogą tylko wówczas zostać zrealizowane, gdy zostaną opracowane i przyjęte w oficjalnych dokumentach. Konsultacje społeczne są więc sposobem na upowszechnianie tych postulatów i wdrożenie ich w życie.
Nie zmarnujmy szansy wpływania na polityki publiczne i tworzenia rozwiązań, na które czekamy i których tak bardzo nam brakuje.

Zachęcamy do współpracy i wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego,

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Łukasz Broniszewski
Jan M. Grabowski
Katarzyna Śmigielska