Aktualności

2012-07-30 Rekomendacje XIII Forum NGO

Niezależność to istotna wartość dla organizacji pozarządowych. Warto stawać się profesjonalnym NGO, ale nie za cenę utraty entuzjazmu i spontaniczności. Organizacje i samorządy muszą traktować się jak partnerzy, nie jako petenci – to trzy z kilkunastu rekomendacji XIII Forum Organizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednym z założeń XIII Forum NGO (26 czerwca 2012 roku w Bydgoszczy) było stworzenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych możliwości dyskusji dot. zagadnień ważnych dla III sektora i współpracy międzysektorowej. Wybrano cztery tematy do dyskusji: 1. Niezależność organizacji pozarządowych; 2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych; 3. Reprezentowanie organizacji pozarządowych; 4. Współpraca z administracją publiczną.

Na bazie dyskusji w czterech grupach powstały wspólne ustalenia i rekomendacje, które odnoszą się do działalności organizacji, m.in. promują niezależność jako jedną z kluczowych wartości dla organizacji oraz zachęcają do profesjonalizacji działań NGO. Druga część rekomendacji zachęca reprezentantów III sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych do aktywności i kreatywności, jak też zbiera liczne postulaty w zakresie współpracy międzysektorowej.

Zgodnie z ustaleniami uczestników Forum, rekomendacje rozsyłane  są bezpośrednio do organizacji pozarządowych i wszystkich samorządów szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego.
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi postulatami i ich wdrażania w bieżącej pracy organizacji pozarządowych oraz we współpracy z samorządami.

Rekomendacje XIII Forum NGO - pobierz >>>

Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim filmem dotyczącym XIII Forum Organizacji Pozarządowych (opracowanym przez Fundację Stabilo i dostępnym dzięki serwisowi orbitorun.pl).