Zgodnie ze Statutem, Władze Federacji to Walne Zebranie Członków, na którym każda z organizacji reprezentowana jest przez jednego przedstawiciela i ma jeden głos, Zarząd Federacji oraz Komisja Rewizyjna Federacja.Zarząd Federacji
(kadencja 2022-2026)
-- wybrany na okres czterech lat przez Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 25 sierpnia 2022 roku --

Prezes Zarządu: Jan M. Grabowski (
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Wysocka (
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego)
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Maczassek (
Stowarzyszenie "Jestem")Komisja Rewizyjna
 (kadencja 2019-2023)
-- wybrana na okres czterech lat przez Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 13 czerwca 2019 roku --

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Joanna Danicka (
CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)
Członek Komisji: Tomasz Dominiak (KS
 ZRYW Radziejów)
Członek Komisji: Zenon Rumiński (
Stowarzyszenie Serce za serce)