Aktualności

2023-03-15 Rozwijamy wolontariat szkolny - przyznamy środki na akcje

Jak co roku wiosną ogłaszamy konkurs dla szkół na wsparcie akcji prowadzonych przez uczniów-wolontariuszy. W konkursie chcemy wesprzeć kilka wolontariackich inicjatyw uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobnie jak dotychczas, także w tym chcemy wesprzeć co najmniej cztery inicjatywy. Zasady konkursu zawierają się w kilkunastu punktach (publikujemy je w pliku zamieszczonym poniżej), a tu krótkie podsumowanie regulaminu:

1. Akcja społeczna (akcja wolontariacka) to pomysł uczniów/szkoły w zakresie wolontariatu, którego dodatkowym elementem są działania z zakresu upowszechniania wolontariatu.
2. Zgłoszeń w konkursie mogą dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz z opiekunem wolontariuszy (nauczycielem) – przez złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego akcji wolontariackiej” mailem w terminie do 04 kwietnia 2023 roku.
3. W konkursie zostaną przyznane środki na realizację minimum czterech akcji wolontariackich/akcji społecznych. Na realizację jednej akcji przeznaczymy maks. 650,00 zł.
4. Przyznanych środków nie przekazujemy na konto szkoły/nauczyciela, ale ponosimy wydatki wskazane przez zwycięzców konkursu do wysokości przyznanej kwoty (max. 650,00 zł).
5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 12 kwietnia 2023 roku. Realizacja akcji powinna być zaplanowana po tej dacie.
6. Kontakt do organizatora konkursu: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56.
7. Przykłady akcji wolontariackich/akcji społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2021 roku znaleźć można w tej informacji >>, a akcji dofinansowanych w 2022 roku w tym podsumowaniu >>.

Ważne pliki
1. Zasady konkursu na wsparcie finansowe akcji wolontariackich >>
2. Formularz zgłoszeniowy (edytowalny w formacie .docx) >>
Formularz zgłoszeniowy (wersja .pdf) >>
3. Sprawozdanie z realizacji akcji (edytowalne w formacie .docx) >>
Sprawozdanie z realizacji akcji (wersja .pdf) >>