2019-02-04

Rozwój konsultacji społecznych w powiecie bydgoskim to główny kierunek projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, który realizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy.

Jak zachęcić mieszkańców do udziału i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów? Jak upowszechnić konsultacje wśród organizacji pozarządowych? Jak uniknąć fasadowości konsultacji? To kilka wyzwań, z którymi staraliśmy się zmierzyć w trakcie projektu.

Powołaliśmy w tym celu zespół konsultacyjny oraz grupy zadaniowe – w składzie ponad 30 osób (starostwo powiatowe, gminy i organizacje pozarządowe z powiatu bydgoskiego oraz reprezentanci Federacji). Najpierw wspólnie planowaliśmy i tworzyliśmy scenariusze procesów konsultacji społecznych (do czerwca 2014 roku), żeby następnie je wdrożyć (od lipca 2014 roku aż do czerwca 2015 roku). Na realizację poszczególnych procesów konsultacyjnych powiat i gminy otrzymały konkretne wsparcie finansowe (tzw. bony konsultacyjne).

Zrealizowanych zostało 10 procesów konsultacji społecznych.

Założeniem części z nich było wypracowanie konkretnych dokumentów:
(1) Plan Rozwoju Ścieżek Rowerowych w Powiecie Bydgoskim do 2020 roku;
(2) Kryteria ocen ofert NGO w Powiecie Bydgoskim i (3) Gminie Sicienko;
(4) Regulamin konsultacji społecznych w Powiecie Bydgoskim i (5) Gminie Dobrcz.

Spodziewanym wynikiem kolejnych procesów partycypacyjnych było współtworzenie przedsięwzięć przez mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności:
(6) fundusz sołecki w Gminie Sicienko,
(7) rozwój wolontariatu w Solcu Kujawskim,
(8) założenia do programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z NGO oraz (9) Gminy Sicienko z NGO
oraz (10) założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowywanej przez LGD Trzy Doliny.

 Na zakończenie i jako podsumowanie naszych wspólnych działań konsultacyjnych opracowaliśmy i wydaliśmy "Subiektywny poradnik o konsultacjach społecznych", który jest przeglądem konsultacji zrealizowanych w powiecie bydgoskim w 2014 i 2015 roku. Przykłady przeprowadzonych konsultacji pokazują jak z powodzeniem można dyskutować na tematy ważne dla mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych społecznościach. „Naszą intencją jest zaprezentowanie zastosowanych rozwiązań, często bardzo prostych pod względem realizacyjnym, ale skutecznych i pozytywnie ocenionych przez odbiorców, jak też podzielenie się doświadczeniami, które zdobyliśmy w trakcie realizacji konsultacji” – napisaliśmy w poradniku.

W publikacji można znaleźć podpowiedzi, które metody konsultacyjne najlepiej się sprawdzały i w jakich sytuacjach, a także szczegółowe opisy kilku procesów konsultacyjnych: konsultacje inwestycji na przykładzie Planu Rozwoju Tras Rowerowych w Powiecie Bydgoskim, efektywne sposoby konsultacji dokumentów (programów współpracy z NGO, regulaminów konsultacji), konsultacje inicjatyw, czyli jak powstawał pomysł rozwoju wolontariatu w Solcu Kujawskim oraz jak skutecznie zaangażowana została społeczność lokalna do partycypacyjnego podziału funduszu sołeckiego.

Poradnik można pobrać (TUTAJ >>>).

Projekt "Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność" (POKL.05.04.02-00-E56/13) był realizowany 
w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Link do strony głównej PO KL>>>