Aktualności

2023-03-14 Jak działa i co robi Komitet Monitorujący (po pierwszym posiedzeniu)
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W trakcie wyborów, które pozwoliły wyłonić reprezentację organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego (KM) obiecaliśmy Wam, że będziemy m.in. na bieżąco sprawozdawać, co dzieje się w Komitecie, a – jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, – od 10 marca 2023 Komitet już pracuje. Teraz opisujemy jak KM funkcjonuje i jakie mają być efekty jego pracy w tym roku.

Komitet Monitorujący nadzoruje wydawanie środków unijnych w naszym województwie, które przewidziane zostały w najbliższych latach z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Pieniądze z tego programu zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne i na projekty „miękkie”. Realizatorami jednych i drugich przedsięwzięć mogą być także organizacje pozarządowe z regionu (obok przedsiębiorstw, samorządów i instytucji publicznych). Do zadań komitetu należy m.in. ustalanie zasad i kryteriów konkursów, nadzór nad wydatkowaniem środków i dbanie o ułatwienia dla realizatorów projektów.

101 naborów, 7 posiedzeń
Liczna reprezentacja NGO w Komitecie została wyłoniona w wyborach – pisaliśmy o tym niedawno, a kto dokładnie reprezentuje kujawsko-pomorskie organizacje przeczytacie w tym zestawieniu >>.
Komitet działa na podstawie regulaminu pracy, który konsultowany był z przyszłymi członkami Komitetu jeszcze przed pierwszym posiedzeniem – najpierw uwagi przekazaliśmy pisemnie, a potem dyskutowaliśmy je na spotkaniu zdalnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i wreszcie podczas pierwszego spotkania Komitetu. W wyniku uzgodnień wprowadziliśmy kilka usprawnień organizacyjnych do regulaminu, m.in. ułatwienia w refundacji kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu tzw. zastępców członków oraz podkreśliliśmy niezależność członków Komitetu od instytucji regionalnych (usuwając z regulaminu zaproponowany system sankcyjny wobec członków).

Już trzy tygodnie po spotkaniu inauguracyjnym odbędzie się kolejne posiedzenie, które poświęcone zostanie przyjęciu kryteriów dla 18 konkursów – nabory te mają charakter niekonkurencyjny lub konkurencyjny, czyli dostępny dla szerokiej grupy podmiotów. W tym roku Urząd Marszałkowski planuje, że rozpocznie 101 naborów wniosków, dlatego posiedzenia Komitetu mają odbyć się w 2023 roku jeszcze siedem razy.

Grafika wskazująca liczbę naborów wniosków w l. 2023-2027 (opr. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Grupy robocze i grupa ds. społeczeństwa obywatelskiego
Kryteria konkursowe oraz inne zagadnienia ważne dla programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza” tworzone są najpierw podczas spotkań grup roboczych, których zasadą działania jest konsensus, co pozytywnie wpływa na wypracowywanie rozwiązań. Komitet powołał już pięć grup i w każdej z nich obecne są reprezentantki i reprezentanci III sektora: grupa ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, grupa ds. polityki terytorialnej, grupa ds. EFS+, grupa ds. zdrowia oraz grupa ds. realizacji zasad równościowych w programie. Dodatkowo zawnioskowaliśmy o utworzenie grupy ds. społeczeństwa obywatelskiego, która zajmować się ma konkursami i zagadnieniami ważnymi dla organizacji pozarządowych w regionie i która ma zostać powołana na kolejnym posiedzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Urzędu Marszałkowskiego dot. zadań Komitetu, a także z harmonogramem konkursów (naborów) na najbliższe miesiące.