Aktualności

2024-07-03 Dwa nowe projekty, mnóstwo propozycji dla organizacji

Wygląda na to, że zaraz po wakacjach rozpoczniemy dwa nowe projekty. Jeden – poświęcony rozwijaniu wolontariatu, drugi – zorientowany na rozwijanie roli rzeczniczej organizacji pozarządowych.

Rozwój wolontariatu. Do realizacji kompleksowych działań wspierających wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i same organizacje przystąpiliśmy w 2019 roku. Sporo od tej chwili się wydarzyło, m.in. korzystaliśmy z dofinansowań Programu Korpus Solidarności. Do tego programu przystąpiliśmy ponownie w tym roku, składając wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu, Edycja 2024-2026”, a w ostatni piątek czerwca br. okazało się, że zostaliśmy wybrani do pełnienia roli „Partnera regionalnego Programu” na czas do końca 2026 roku. Co to oznacza? Wraz z czterema organizacjami, z którymi wspólnie złożyliśmy ofertę – Fundacją „Daj szansę”, Fundacją Światło, Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszeniem Subicere – jeszcze w tym roku przeprowadzimy kilkadziesiąt (!!) działań, m.in. jedno- i dwudniowe szkolenia i warsztaty, certyfikację organizacji przyjaznych wolontariuszom, staże dla koordynatorów wolontariatu, poradnictwo dla zainteresowanych wolontariatem, spotkania dla uczniów-wolontariuszy, szkolenia dla nauczycieli, konkursy grantowe na inicjatywy lokalne i akcje społeczne, bony edukacyjne dla wolontariuszy, oraz (zupełnie nowe wśród naszych propozycji) działania z zakresu wolontariatu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z zakresu wolontariatu eksperckiego.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego znajdziecie w tym linku >>.

Udział organizacji w procesie stanowienia prawa. W Federacji od kilku już lat prowadzimy liczną grupę osób angażujących się w rzecznictwo na rzecz III sektora, czyli Forum Dobrego Prawa, organizujemy spotkania konsultacyjne, uczestniczymy w grupach i zespołach międzysektorowych, organizujemy konkursy grantowe na wsparcie inicjatyw rzeczniczych, szkolimy zainteresowanych udziałem w procesach stanowienia prawa. A teraz, dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez najbliższe dwa lata będziemy mogli zdecydowanie rozszerzyć i wzmocnić te działania. W projekcie „Praktycy i debiutanci. Organizacje pozarządowe w procesach stanowienia prawa” zaplanowaliśmy udział 150 reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy zdobędą nowe doświadczenia, nawiążą ciekawe kontakty i rozwiną kompetencje niezbędne dla uczestnictwa w procesach stanowienia prawa oraz współtworzenia polityk publicznych. Będą „narady obywatelskie”, spotkania warsztatowe oraz bony rzecznicze i bony konsultacyjne wspierające finansowo realizację działań rzeczniczych organizacji pozarządowych. Działania uzupełni rozwinięcie i stosowania w konsultacjach naszej platformy do konsultacji on-line stacja-konsultacja.pl.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Działaniu 4.6 FERS znajdziecie w tym linku >>.

Podsumowania wcześniejszych inicjatyw. Na naszej stronie internetowej publikujemy nie tylko informacje o bieżących postępach realizacji konkretnych projektów, ale też podsumowania z ich realizacji. Informację o wynikach i działaniach poprzedniego trzyletniego projektu na rozwój wolontariatu w naszym regionie można znaleźć w informacji „Co robiliśmy dla Was i z Wami w 2023 roku (część I)”, natomiast podsumowania z projektów związanych z rzecznictwem interesów III sektora, m.in. w informacji "Wspólne sprawy, wspólne działania – podsumowanie" oraz „Podsumowanie: Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji”.