Aktualności

2018-01-31 A może by tak wpłynąć na zmianę prawa?

W lutym br. organizujemy dwa spotkania warsztatowe dla organizacji zainteresowanych planowanymi zmianami w prawie. Jedno poświęcone nowym rozwiązaniom dot. funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, a drugie możliwościom zmian w prawie lokalnym dot. ochrony zabytków.

Każde ze spotkań ma charakter dwudniowego warsztatu podczas którego najpierw rozmawiamy o nowych przepisach lub ich projektach oraz o skutkach i możliwościach jakie dają, a następnie planujemy wspólne działania uczestników warsztatu prowadzące do zmiany prawa w kierunku ważnym i oczekiwanym przez organizacje pozarządowe. A po warsztacie wspólnie realizujemy zaplanowane działania.

I. Warsztat: Zmiany dot. działania warsztatów terapii zajęciowej (07-08 lutego 2018 roku w Bydgoszczy) – podczas spotkania „weźmiemy pod lupę” projekt zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do udziału w spotkaniu można zapisać się tutaj >>. Organizatorem warsztatu jest CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

II. Warsztat: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym (10-11 lutego 2018 roku w Toruniu). Chcemy przyjrzeć się możliwościom wpływania organizacji pozarządowych na politykę i prawo lokalne dotyczące zabytków w województwie, gminie czy mieście (np. w zakresie promowania tworzenia uchwał samorządowych o możliwości dofinansowania remontów zabytków ujętych w gminnych ewidencjach zabytków). Zainteresowani znajdą formularz zgłoszenia tutaj >>. Organizatorem warsztatu jest Fundacja Stabilo.

Oba warsztaty to elementy projektu „Organizacje stanowią prawo”, który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”, w której zamieściliśmy także Harmonogram warsztatów i szkoleń zaplanowanych w projekcie.