2019-02-04

XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych w 2016 roku zgromadziło ponad 140 uczestników z ponad 80 organizacji. Forum było okazją do dzielenia się wiedzą, spotkań, dyskusji, integracji, a także do wyróżnienia „Proobywatelskich samorządów” oraz do wyłonienia laureatów konkursu „Wolontariat w akcji 2016”. Organizatorem Forum była Federacja.


XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zorganizowane w Toruniu, 14 czerwca 2016) podzielone zostało na trzy główne bloki: sesja grupowa (5 równolegle prowadzonych spotkań), sesja plenarna (wspólna) oraz sesja „Godzina do lunchu. Tematy i wydarzenia Forum zostały wybrane przez organizacje w konsultacjach. Atmosferę i przebieg Forum znakomicie oddaje filmowa relacja z Forum:

Tematyka "Sesji grupowej" i materiały ze spotkań

Pierwsza część Forum poświęcona została spotkaniom w grupach tematycznych, spośród których Grupa 1 uczestniczyła w panelu dyskusyjnym nt. „Animacja/aktywizacja społeczności lokalnej” dotyczącym doświadczeniom i sposobom na budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych w lokalnej społeczności (miejskiej i wiejskiej). Spotkanie dla Grupy 2 miało charakter informacyjny i dotyczyło możliwości pozyskiwania środków EFS na działania  organizacji w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (prezentacja ze spotkania >>). Uczestnicy Grupy 3 dyskutowali o zmianach w prawie i w księgowości ważnych dla NGO (dostępne są dwie prezentacje ze spotkania: jedna, poświęcona zagadnieniom księgowym >> oraz druga, dotycząca zagadnień prawnych >>). Odpowiedzi na pytanie „Co zamiast funduszy europejskich?” służyło spotkanie z fundraiserem zorganizowane dla Grupy 4 (prezentacja ze spotkania >>), a uczestnicy Grupy 5 wypracowali rekomendacje dla „Roli pełnomocnika samorządu ds. kontaktów z NGO” (podsumowanie spotkania >>). 

Laureaci „Proobywatelskiego samorządu” i konkursu „Wolontariat w akcji”

Podczas sesji wspólnej Forum ogłoszeni zostali laureaci wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”. Tytuł ten trafił do trzech samorządów z województwa – do Lisewa, do Żnina i do Powiatu Toruńskiego. „Proobywatelski samorząd” to inicjatywa Federacji, której celem jest wyróżnianie samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Więcej o laureatach oraz o wyróżnieniu można przeczytać tutaj >>.

Ważnym elementem XVII Forum było również ogłoszenie laureatów konkursu „Wolontariat w akcji 2016”. Konkurs realizowany jest w powiązaniu z Forum od 2011 roku, a jego celem jest promowanie i upowszechnianie kompleksowych i ciekawych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia oraz przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy. Nagrody trafiły do trzech organizacji z regionu: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, Fundacja „Salus Homini” (z siedzibą w Nakle nad Notecią) oraz do Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka (Toruń)O laureatach i konkursie piszemy tutaj >>>.

Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją z plenarnej części Forum. 

Godzina do lunchu

Trzecia część Forum to czas na wymianę kontaktów i integrację zgodnie z założeniem, że „rozmowy kuluarowe są ważne, ale często brakuje na nie okazji”. Uczestnicy Forum mogli wykorzystać ten czas na zrobienie wspólnego zdjęcia, skorzystanie ze stoisk tematycznych (m.in. dotyczących źródeł finansowania projektów NGO, możliwości rozwijania działań na rzecz senioratu), stolików dyskusyjnych (spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego oraz spotkanie z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa), jak też zrobić wspólne zdjęcie (galeria zdjęć z Forum >>), skorzystać z opracowania i druku wizytówek dla organizacji oraz dopisać swoją organizację lub inicjatywę do „Mapy inicjatyw pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego” (poniżej):
  

 

 

 


XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.