Aktualności

2013-09-22 Tworzymy modele prowadzenia konsultacji z NGO

Od sierpnia br. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych uczestniczy w przedsięwzięciu „Wysoka jakość konsultacji społecznych”, które ma pomóc stworzyć proste, ale efektywne modele prowadzenia konsultacji społecznych adresowanych do organizacji pozarządowych. W realizację pomysłu zaangażowało się  pięć samorządów z województwa.

W Federacji utworzony został międzysektorowy zespół, w którego skład weszli przedstawiciele organizacji (6 osób) oraz samorządów (także 6 osób). Stronę publiczną reprezentują przedstawiciele różnych samorządów: regionalnego, powiatowego (powiatu rypińskiego), miejskiego (Włocławka), gminy-miasta (Radzynia Chełmińskiego) i wiejskiego (Bobrowa). Dlaczego grupa jest tak różnorodna? Ponieważ zadaniem zespołu jest wypracowanie modeli prowadzenia konsultacji społecznych przy uwzględnieniu specyfiki różnych jednostek samorządu. Modele odnosić się będą do konsultacji adresowanych do NGO, więc przede wszystkim chodzi tu o konsultacje programów współpracy samorządów z organizacjami.

W sierpniu i wrześniu odbywały się spotkania informacyjne dla zainteresowanych przedstawicieli NGO z miejscowości, których samorządy przystąpiły do projektu. Teraz ruszają warsztaty dla animatorów konsultacji (ponad 20 osób), którzy przygotują i przeprowadzą otwarte spotkania konsultacyjne w swoich miejscowościach. Na tej podstawie powstaną modele organizowania i prowadzenia konsultacji ze wskazaniem, co w konsultacjach jest skuteczne i potrzebne, a co nie sprawdza się w ich realizacji. Projekt zakończy się w czerwcu 2014 roku.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.