Aktualności

2014-01-27 Powiat bydgoski. Konsultacje na poważnie…

Konsultacje założeń strategii rozwoju powiatu, gmin, rozwiązywania problemów społecznych, nowych kryteriów oceny ofert NGO, planów budowy ścieżek rowerowych i bezpieczniejszych dróg, czy wreszcie dystrybucji funduszu sołeckiego – to przykłady rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje grupa ponad 30 ekspertów z gmin powiatu bydgoskiego, starostwa powiatowego, lokalnych organizacji i Federacji.

Od 21 do 24 stycznia 2014 roku trwały warsztaty, podczas których wypracowywane były pierwsze etapy procesów konsultacyjnych związane z diagnozą i komunikacją. Biorą w nich udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, wszystkich gmin z terenu powiatu oraz lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu Federacji.

W ośmiu podzespołach równolegle wypracowywane są nowe modele procesów konsultacyjnych. Podczas następnych spotkań planowane będą kolejne etapy konsultacji, m.in. dobór technik, kosztorysy, harmonogramy.

Dzięki temu jeszcze w tym roku samorządy będą mogły wdrożyć konsultacje w innowacyjnej formule, a Federacja sfinansuje ich realizację (dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej).