2019-02-04

Projekt grantowy "Planowanie z mieszkańcami"

Dzięki doświadczeniom projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", który zakończył się w grudniu 2018 roku, od stycznia 2019 roku ruszylismy z przedsięwzięciem "Planowanie z mieszkańcami", w którym pomożemy gminom w planowaniu konsultacji społecznych i przekażemy granty na realizację tych konsultacji. 

O projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" pisaliśmy często i dużo (tutaj >>), ostatnio informując o publikacji podsumowującej z tego przedsięwzięcia i zawartych w niej doświadczeniach i dobrych praktykach ze wspieranych przez nas konsultacji (projekt realizowaliśmy od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku we współpracy z Fundacją Stabilo). Teraz, od stycznia 2019 roku, realizujemy podobne przedsięwzięcie - projekt "Planowanie z mieszkańcami", w którym zainteresowanym gminom przekażemy środki (granty) na realizację konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Pomożemy ustalić temat konsultacji, zaplanować działania włączające mieszkańców, przekażemy środki na przeprowadzenie konsultacji i pomożemy w ich realizacji.

Co dotychczas wydarzyło się w projekcie?

1. Od ostatniego tygodnia stycznia br. do połowy marca br. prowadziliśmy spotkania informacyjne dla gmin zainteresowanych udziałem w czterech województwach, w których projekt realizujemy. W województwie kujawsko-pomorskim spotkania odbyły się w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu Toruniu i Włocławku, w województwie pomorskim zorganizowaliśmy spotkania w Chojnicach, Kościerzynie, Malborku, Słupsku i Wejherowie, w województwie warmińsko-mazurskim spotkaliśmy się z zainteresowanymi projektem w Ełku, Kętrzynie i Olsztynie, a w województwie zachodniopomorskim w Drawsku, Koszalinie i Szczecinie. Szczegółowy harmonogram spotkań w styczniu br. dostępny jest w tej informacji >>, a spotkania zrealizowane w lutym zestawiliśmy tutaj >>.

photo by bdopudja, freeimages.com

2. Od 04 lutego do 15 marca br. trwała rekrutacja gmin do udziału w projekcie. Oprócz spotkań informacyjnych organizowanych w każdym z czterech województw objętych projektem, przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - odwiedzali gminy zainteresowane udziałem, aby podczas indywidualnego spotkania przybliżyć zasady i warunki uczestnictwa oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do udziału w projekcie. Z regulaminem rekrutacji do projektu można zapoznać się tutaj >>. W procedurze rekrutacji obowiązywał także formularz aplikacyjny do projektu (wersja .pdf >>>  / wersja edytowalna .docx >>>). Szerszy opis rekrutacji zamieściliśmy tutaj >>.

3. Spośród nadesłanych aplikacji do udziału w projekcie przyjęliśmy 30 gmin, wśród których jest 13 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, 7 z województwa pomorskiego, 3 z województwa warmińsko-mazurskiego i 7 z województwa zachodniopomorskiego. Na liście zrekrutowanych do udziału najwięcej jest gmin wiejskich (16), a dalej miejsko-wiejskich (7), ale są na niej także gminy miejskie (6) i jedno miasto na prawach powiatu. Zachęcamy do zapoznania się z Listą gmin wyłonionych do udziału w projekcie >>>A poniżej prezentujemy mapkę wskazującą wszystkie gminy wyłonione do udziału w przedsięwzięciu:

 

 

 

Procedury projektu "Planowanie z mieszkańcami"

Projekt "Planowanie z mieszkańcami" realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie na jego realizację, którą Federacja zawarła z Ministerstwem Iwestycji i Rozwoju, a - co ważne dla zainteresowanych udziałem w projekcie, jak i dla instytucji i osób w nim uczestniczących - także w oparciu o zatwierdzone przez Ministerstwo "Procedury realizacji projektu grantowego 'Planowanie z mieszkańcami'". Procedury opisują m.in. zasady wyboru grantobiorców, informacje o trybie wypłacania grantów na konsultacje oraz procedury dotyczące rozliczania tych grantów, jak też szczegółowe informacje o przeznaczeniu grantów i procedury ich monitorowania i kontroli.

Procedury dotyczące realizacji projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) >>