Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. To pierwsza taka inicjatywa w województwie, a nawet w kraju.

Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Otrzymanie wyróżnienia jest warunkowane spełnianiem przez organizacje konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Spełnianie tych standardów jest weryfikowane przez Kapitułę podczas indywidualnych spotkań z aplikującymi podmiotami. Podczas spotkań podejmowane są różnorodne kwestie - od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych.

Pomysł wyszukiwania i wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przed wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest dla organizacji tym cenniejsze, że przyznane zostało przez inne organizacje.

W 2012 roku do procesu certyfikacji przystąpiło ponad 40 organizacji, a statuetki i certyfikaty przyznano siedmiu z nich. Pięć organizacji reprezentuje największe miasta regionu: Klub Sportowy „Gwiazda” z Bydgoszczy, Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, dwie toruńskie organizacje - Stowarzyszenie „Jestem” oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne „CISTOR”. Certyfikaty otrzymały również Stowarzyszenie „Równe Szanse” z Redcza Krukowego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego.

W 2013 roku ertyfikaty jakości uzyskało 8 z ponad 20 uczestniczących w procesie organizacji z regionu: Fundacja „Arkadia” (Toruń), Liga Kobiet Polskich (Bydgoszcz), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Inowrocław), Towarzystwo Rozwoju Gminy DobrczStowarzyszenie „OLIGO” (Włocławek), Stowarzyszenie Młode Dęby (Słaboszewko), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Nakło nad Notecią), Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek.

Kolejna, trzecia edycja certyfikacji odbyła się w 2015 roku. Znowu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - do procesu certyfikacji przystąpiło 40 NGO z regionu. Laureatami certyfikatu zostali: Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy, Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z Chodcza, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria z Inowrocławia oraz Fundacja Światło z Torunia.

Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w  Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców).

Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata. Po tym czasie Kapituła Certyfikatu może przedłużyć obowiązywanie certyfikatu (certyfikat obowiązuje do momentu ogłoszenia przez Kapitułę informacji o jego przedłużeniu). Procedurę tą zastosowaliśmy po raz pierwszy w 2015 roku wobec wszystkich organizacji certyfikowanych w latach 2012-2013. W jej wyniku 12 organizacji uzyskało prolongatę tytułu i tym samym liczba wyróżnionych certyfikatem wynosi 16 organizacji. O wszystkich tych organizacjach powstała publikacja prezentująca i promująca ich działalność. Publikacja kolportowana jest przez Federację do instytucji publicznych, biznesowych i pozarządowych, jak też dostępna jest w wersji elektronicznej: "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".

Więcej o certyfikacji można przeczytać w poświęconej temu działaniu zakładce internetowej (tutaj>>>)