Aktualności

2010-09-06 Nasz głos w konsultacjach

Federacja przekazała swoje uwagi i sugestie do kolejnych dwóch dokumentów, regulujących działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wytyczych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania PO KL.

Każde dotychczasowe stanowisko Federacji przekazywane w ramach konsultacji społecznych, w tym również dotyczące dwóch powyższych dokumentów, znaleźć można w dziale Konsultujemy.