Aktualności

2010-07-12 List do Marszałka Województwa ws. Działania 9.5 PO KL

Prezentujemy poniżej stanowisko Zarządu Federacji dotyczące Działania 9.5 PO KL (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich), które - zgodnie z projektem Planu Działania dla Priorytetu IX na 2011 rok - nadal będzie "martwą" linią finansową, niedostepną dla kujawsko-pomorskich projektodawców.

Zarząd Federacji zwrócił się do Michała Korolko, Wicemarszałka Województwa, z apelem o uwzględnienie konkursów o środki Działania 9.5 w najbliższym roku. Jednocześnie zapytaliśmy dlaczego konkursy z tego zakresu są odwoływane bez informowania projektodawców, jak też jakie są realne szanse na ogłoszenie konkursów w 2011 roku.

Przypomnijmy, że Działanie 9.5 PO KL dotyczy realizacji inicjatyw o charakterze edukacyjnym na obszarach wiejskich, których większość realizowana jest przez podmioty pozarządowe. W naszym województwie w wielu miejscowościach, gminach i powiatach organizacje przygotowały liczne inicjatywy projektowe, które "czekają" na ogłoszenie konkursu. Jednak ani konkurs planowany na koniec 2009 roku, ani też kolejny zaplanowany na pierwsze półrocze bieżącego roku się nie odbył. O szczegółach można przeczytać w Liście do Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.