Aktualności

2014-09-26 Kompetencje – sieć – aktywność

Kontynuacja działań certyfikacyjnych, kampania 1% na rzecz organizacji lokalnych, spotkania dyskusyjne z samorządami, to tylko niektóre z zadań jakie wyznaczyła sobie Federacja na najbliższe półtora roku.

– W Federacji najchętniej pracujemy metodą grupy reprezentatywnej – wskazuje Janusz Wiśniewski z Federacji. – Dzięki temu organizacje o różnym charakterze i różnej specyfice mogą wnieść swoje doświadczenia i pomysły do wspólnych działań, a podział na mniejsze grupy służy efektywności i wydajności – dodaje.

Takie grupy robocze mają powstać m.in. na rzecz stworzenia i przeprowadzenia kampanii 1% na rzecz organizacji regionu, czy też dla potrzeb przygotowania narzędzia samooceny przydatnego w każdej organizacji. Każde z działań podejmowanych obecnie przez Federację wynika z Planu strategicznego Federacji, który wypracowany został w pierwszej połowie 2013 roku. Teraz część z planów Federacji przewidzianych w planie, realizowana będzie w ramach projektu "Kompetencje - sieć - aktywność", który uzyskał dofinansowanie z ostatniej dotychczas edycji Programu FIO.
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.