Aktualności

2013-06-17 Chcemy poważnego partnerstwa i partycypacji. List otwarty

Federacja pisze list otwarty do Marszałka Województwa. Powód? Kontrowersje wokół tworzenia zespołu, który ma przygotować nowy Regionalny Program Operacyjny.

Urząd Marszałkowski tworzy grupę roboczą, która ma przygotować kujawsko-pomorski pomysł na wydatkowanie środków unijnych między 2014 a 2020 rokiem, czyli Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Zaproszenie do udziału w grupie roboczej otrzymał także Sejmik Organizacji Pozarządowych. Miał w praktyce dwa dni na ustosunkowanie się do tego zaproszenia.

– W jaki sposób Sejmik ma rzetelnie wybrać w ciągu dwóch dni 6 reprezentantów III sektora spośród 4 tysięcy organizacji? – pyta Jan M. Grabowski z Federacji. – To niemożliwe. A postępowanie Urzędu uważamy za przynajmniej niegrzeczne – dodaje.

Federacja wystosowała „List otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w którym wskazuje, że zabiegała o przemyślane i transparentne tworzenie takich zespołów już dwukrotnie. Bez rezultatu.

„W naszej ocenie pośpiech w tworzeniu zespołu to dowód na niezrozumienie konieczności zastosowania partycypacji społecznej w planowaniu i realizacji wyzwań jakie stoją przed regionem kujawsko-pomorskim.” – napisaliśmy w liście. I podsumowaliśmy: „Obawiamy się, że jeżeli teraz, u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 nie stać nas będzie w regionie na zrozumienie potrzeby partnerstwa i partycypacji oraz na ułożenie i zastosowanie przejrzystych zasad współpracy Samorządu Województwa z instytucjami, organizacjami i mieszkańcami regionu, środki wsparcia unijnego mogą nie trafić w rzeczywiste potrzeby mieszkańców, a nieporozumienia i niechęć do współpracy międzysektorowej będą narastać po stronie każdego z sektorów życia społecznego.”

Oczekujemy, że Marszałek Województwa wskaże nowy termin przedstawienia kandydatur a samo podejście do współpracy zmieni się.

Z treścią listu można zapoznać się tutaj >>>